Nečakajte lepšia Európa.

Zmeňte ju!

Pre európsku obnovu

Emmanuel Macron

Občania Európy,

Dovoľujem si obrátiť sa priamo na vás, nerobím to však len v mene histórie a hodnôt, ktoré nás spájajú. Robím tak preto, lebo situácia je naliehavá. O niekoľko týždňov sa uskutočnia európske voľby, ktoré budú rozhodujúce pre budúcnosť nášho kontinentu.

Ešte nikdy od konca 2. svetovej vojny sme nepotrebovali Európu tak ako dnes. Európa zároveň nebola nikdy tak ohrozená ako teraz.

Symbolom toho je Brexit. Je symbolom krízy Európy, ktorá nedokázala reagovať na potrebu chrániť ľudí čeliacich veľkým šokom súčasného sveta. Je i symbolom európskej pasce. Pascou však nie je príslušnosť k Európskej únii, je ňou klamstvo a nezodpovednosť, ktoré ju môžu zničiť. Kto povedal občanom Spojeného kráľovstva pravdu o ich budúcnosti po Brexite? Kto im povedal, že stratia prístup na európsky trh ? Kto hovoril o ohrození mieru v Írsku, keď sa obnovia staré hranice? Nationalistická zahľadenosť do seba neponúka nič, je to len zamietavý postoj bez riešenia. Do tejto pasce môže padnúť celá Európa: tí, ktorí ťažia z rozhorčenia a nepravdivých informácií, sľubujú všetko a nič.

Voči takýmto manipuláciám, musíme byť neoblomní. Hrdí a prezieraví.

Čítať ďalej

Podporujem iniciatívu

Informácie získané pomocou vyššie uvedeného formuláru spracuje Obnova tak, aby ste mohli byť informovaní o aktuálnostiach iniciatívy.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné, každá chýbajúca odpoveď neumožní Obnove spracovať vašu požiadavku.

V súlade so zákonnými nariadeniami a predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov máte právo na prístup, úpravu, vymazanie ako aj právo odmietnuť a právo zamedziť spracovaniu vašich osobných údajov. Zároveň máte právo na vydávanie usmernení týkajúcich sa spracovania vašich údajov po vašej smrti.

Svoje práva si môžete uplatniť tým, že nám doručíte písomnú žiadosť s kópiou vášho občianskeho preukazu a to na nasledujúcu poštovú alebo elektronickú adresu: [email protected]

Zdieľajte so svojim okolím
Pokračovaním v navigácii na týchto stránkach vyjadrujete súhlas s používaním cookies (nastavenie) a ochrana reCaptcha (dôverné, podmienky používania)
OK