Vänta inte ett bättre Europa

Förändra!

Den 26 maj blir det bara en valomgång.
Jag stödjer initiativet

Hur förändrar vi Europa

För en Förnyelse av Europa

Emmanuel Macron

Medborgare i Europa,

Om jag tar mig friheten att vända mig direkt till er, är det inte bara med anledning av vår gemensamma historia och våra värderingar. Det beror på att läget är akut. EU-valen, som hålls om några veckor, blir avgörande för Europas framtid.

Sedan det andra världskriget har Europa aldrig behövts så mycket. Ändå har Europa aldrig varit i lika stor fara.

Brexit är en symbol för detta. En symbol för krisen i Europa, som inte har kunnat uppfylla folkens behov av skydd i samtida krissituationer. Men också en symbol för den europeiska fällan. Fällan är inte att höra till Europeiska unionen; fällan är de lögner och den ansvarslöshet som kan förstöra unionen. Vem sade sanningen åt britterna om deras framtid efter Brexit? Vem sade att de skulle förlora tillgången till den europeiska marknaden? Vem talade om riskerna för freden i Irland om man återgick till den forna gränsen? Ett nationalistiskt tillbakadragande innebär att förkasta utan att erbjuda en lösning. Och denna fälla hotar hela Europa: de som utnyttjar missnöjet, och får hjälp av falsk information, lovar allt och dess motsats.

Inför dessa manipulationer måste vi stå starka. Vara stolta och klarsynta.

Läs mer

Jag stödjer initiativet

Uppgifterna som samlas in via nedanstående formulär behandlas av Förnyelse för att uppdatera vad som händer med initiativet.

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och varje uteblivet svar innebär att Förnyelse inte kommer att kunna behandla din begäran.

I enlighet med lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter, har du rätt till tillgång, rättelse, radering av data samt rätt till opposition och rätt till en begränsning av behandlingen av data om dig. Du har också rätt att ge instruktioner om vad som händer med dina uppgifter efter din död.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka din förfrågan med en kopia av ditt ID till följande post- eller e-postadress: [email protected]

Dela med din omgivning
Genom att fortsätta navigera på denna sida accepterar du användningen av cookies för publikmätning (parametrering) och reCaptcha-skydd (konfidentialitet, användarvillkor)
OK