Inicjatywa Odrodzenie

Odrodzenie to projekt transformacji Europy. Odrodzenie stanowi jednocześnie wizję Europy, którą należy zbudować, wezwanie do działania, jak i platformę na rzecz działań obywatelskich.

Popieramy apel Emmanuela Macrona z dnia 5 marca 2019, ponieważ :

Musimy dokonać historycznego wyboru

W maju 2019 r. Europejczycy będą wybierać taką Europę, jakiej chcą. Nasz głos ma dziś szczególne znaczenie wobec nacjonalistów i populistów, którzy dzięki kłamstwom i groźbom zdołali już pozyskać dla siebie wielkie demokracje. Jeśli nie zagłosujemy, inni zdecydują za nas, a projekt europejski upadnie pod wpływem nacjonalizmu lub zaniknie.

Dzięki inicjatywie Odrodzenie, my dokonaliśmy już wyboru. Dla nas Europa stanowi świadectwo i zwycięstwo, które zagwarantowało pokój po konfliktach, wolność w czasach dyktatur, dobrobyt dla wielu pokoleń. Ona nie jest problemem, ona jest naszym rozwiązaniem. Naszym rozwiązaniem do przeciwstawiania się innym potęgom na świecie.

Chcemy położyć kres bezsilnej i rozdartej Europie

Europa nie wykorzystuje jednak swojego potencjału. Obecna struktura Europy nie została zaprojektowana tak, aby w pełni spełniać oczekiwania swych obywateli.

Doprowadziło to do tego, że uśpieni, zarządzający i zrezygnowani odstąpili od tej obietnicy europejskiej.

W tym kontekście koalicja autorytarnych i demagogicznych polityków oskarża Europę o całe zło, podczas gdy oni sami żyją z niej od dziesięcioleci. Nie proponują żadnego innego rozwiązania niż powiedzenie „nie” Europie i cofnięcie się do przeszłości. Brak argumentów wobec potęgi takich krajów jak Chiny, Rosja czy USA. Brak rozwiązań dotyczących problemu zatrudnienia, zagrożenia ekologicznego i przygotowania do transformacji technologicznej. Brak rozwiązań, które zmieniłyby nasze codzienne życie lub zapewniłyby najpełniejszą edukację naszych dzieci.

Wbrew faktom sugerują oni, że żyliśmy lepiej przed zjednoczeniem Europy. Twierdzą, że mówią w imieniu obywateli. Tymczasem naruszają ich prawa i demokrację, zagłuszają prasę, osłabiają wymiar sprawiedliwości, lekceważą mniejszości, degradują styl codziennego życia. Domagają się większej suwerenności, ignorując jednocześnie fakt, że to właśnie dzięki Europie będziemy się liczyć.

Proponujemy Ci wspólną rekonstrukcję Europy

Odbudowa Europy wymaga od nas gotowości do gruntownej przebudowy: wzmocnienia tego, co działa, porzucenia tego, co nie działa, wzmocnienia współpracy tam, gdzie to konieczne.

Europa musi podejmować działania wszędzie tam, gdzie wyizolowane państwa europejskie są bezsilne. Należy zapewnić jej środki do obrony naszych interesów gospodarczych. Należy położyć kres rozbieżnościom fiskalnym i społecznym. Należy ją uzbroić i uczynić z niej światową potęgę. Należy kontrolować przepływy migracyjne. Należy masowo inwestować w projekty związane z przyszłością. A kiedy inni wątpią w znaczenie ekologii, potwierdzamy, że odrodzenie Europy będzie miało sens tylko wtedy, gdy przyszłe pokolenia będą żyły w zachowanym środowisku: to my musimy nadać temu priorytet.

W każdym z tych obszarów Europa musi robić więcej i lepiej, ponieważ jest dla nich właściwym poziomem działania.

Jednak obywatele europejscy muszą również liczyć na nas, abyśmy mogli powiedzieć, że Europa nie może zrobić wszystkiego. To dzięki ponownej koncentracji działań względem zasadniczych kwestii Europa stanie się mniej technokratyczna i bliższa ludziom.

Jedyna obietnica: nie zabraniać sobie czegokolwiek!

Nie zabraniamy sobie niczego. Jesteśmy gotowi na ponowne przemyślenie naszych instytucji. Jesteśmy gotowi zwiększyć zasoby Unii w celu budowania nowych suwerenności. Jesteśmy gotowi do zmiany traktatów, jeśli będą one nadal uzasadniać blokady i utrudnienia.

To odrodzenie nie będzie dotyczyło tylko jednego kraju. To odrodzenie nie będzie wynikiem negocjacji dyplomatycznych. Ponieważ chcemy demokratycznej i przejrzystej Europy, wszyscy obywatele muszą mieć możliwość odegrania w niej swojej roli.

Europa, której chcemy, musi być Europą dla społeczeństwa: po wyborach, które odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 r., państwa i obywatele Europy wezmą dobrowolnie udział w konferencji na temat odbudowy Europy. Wszystko należy przedyskutować, ponieważ wszystko musi zostać zmienione, aby ocalić Europę.

Obietnica europejska nie przepadła. Obudźmy się! Nie bójmy się! Tu zaczyna się odrodzenie Europy!

Jesteśmy Europejczykami, którzy popierają inicjatywę Emmanuela Macrona na rzecz europejskiego Odrodzenia.

Podobnie jak on, podzielamy spostrzeżenie, że Europa w opinii wielu Europejczyków stała się bezdusznym rynkiem i że pilnie należy wspólnie zapoczątkować europejskie Odrodzenie.

Pamiętamy o dziesięcioleciach pokoju, tolerancji i dobrobytu, które zawdzięczamy Europie. Obserwujemy jednak, jak jej przeciwnicy codziennie próbują zmienić kierunek projektu i sprawić, aby Europa zaczęła wahać się tam, gdzie powinna działać.

Nasza inicjatywa wzywa do położenia kresu europejskiemu rozłamowi i do powrotu Europy do jej właściwego miejsca na świecie. Nasza Europa musi zostać gruntownie przeprojektowana, aby sprostać swoim obietnicom i wyzwaniom naszych czasów.

Apel prezydenta Macrona pochodzi z Francji, ale jest skierowany do wszystkich obywateli Europy, członków społeczeństwa obywatelskiego i przywódców politycznych. Dołącz do nas, a jutro będą nas miliony!

Strona ta ma na celu wywołanie i stworzenie debaty w związku z wyborami europejskimi, które odbędą się między 23 a 26 maja 2019 r. Podpisując ten apel, nie tylko bierzesz udział w kampanii ale również w Odrodzeniu Europy.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz użycie plików cookie do pomiaru oglądalności (ustawienia) i zabezpieczenie reCaptcha (prywatność, regulamin)
OK