Het Vernieuwing-initiatief

Vernieuwing is een project om te komen tot een hervorming van Europa. Vernieuwing is een visie voor het bouwen aan Europa, een oproep om in beweging te komen en een platform voor actie tegelijk.

Wij ondersteunen de oproep van Emmanuel Macron van 5 maart 2019, want:

Wij staan voor een historische keuze

In mei 2019 kiezen de Europeanen wat voor een Europa ze willen. Geconfronteerd met nationalisten en populisten die met leugens en bedreigingen al in grote democratische samenlevingen hebben gewonnen, telt onze stem meer dan ooit. Wanneer wij onze stem niet verheffen, zullen anderen voor ons de beslissingen nemen en zal het Europees project ten onder gaan aan nationalisme of vanzelf wegkwijnen.

Wij hebben onze keuze al gemaakt, met Vernieuwing. Europa is voor ons een uitgemaakte zaak en een overwinning. Een overwinning die behaald is op dictaturen en die vrijheid en vrede heeft gegarandeerd, na alle strijd die daarvoor geleverd is. En het heeft meerdere generaties voorspoed gebracht. Europa is zeker niet het probleem – voor ons is het zelfs de oplossing. Voor ons is het de oplossing om tegenwicht te kunnen bieden aan andere machtsblokken.

Wij hebben er schoon genoeg van dat Europa zo zwak en verdeeld is

Europa voldoet niet voldoende aan zijn eigen potentieel. De manier waarop Europa op dit moment is georganiseerd, is niet adequaat genoeg om volledig tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers.

Het heeft ervoor gezorgd dat een vermoeid geraakt publiek door technocraten in slaap is gesust en de Europese belofte heeft opgegeven.

Tegen deze achtergrond is een coalitie opgestaan van autoritair ingestelde politici en demagogen die Europa verantwoordelijk houden voor alles wat er maar mis kan gaan. En dat terwijl ze daar zelf al tientallen jaren goed van leven. Ze bieden geen enkele oplossing, anders dan de klok terugdraaien en "nee" zeggen tegen Europa. Helemaal niets om de confrontatie aan te gaan met de machtsblokken van China, Rusland of de VS. Helemaal niets om uitdagingen aan te gaan als werkgelegenheid, de urgentie van de milieuproblematiek of de maatschappelijke gevolgen van de techniek. Helemaal niets dat verbetering kan brengen in ons dagelijks leven of onze kinderen het beste onderwijs kan garanderen.

In strijd met de feiten willen ze de mensen laten geloven dat het leven beter was in de tijd toen er nog geen verenigd Europa bestond. Ze beweren te spreken uit naam van het volk. Toch is het enige wat ze doen de rechten van het volk en de democratie met voeten treden, de pers muilkorven, de rechtspraak uithollen, minderheden schofferen en achteruitgang brengen in het dagelijks leven. Ze eisen meer soevereiniteit, en doen daarbij alsof ze niet weten dat het juist dankzij Europa is dat wij nog meetellen in de wereld.

Wij nodigen u uit om met ons een nieuw fundament onder Europa te leggen

Voor een hervorming van Europa moeten we bereid zijn alles te herzien, moeten we wat al goed gaat verder versterken, wat niet goed gaat stopzetten en meer samenwerking eisen wanneer dat nodig is.

Europa moet overal optreden waar Europese staten het alleen niet af kunnen. We moeten het de middelen geven om onze economische belangen te kunnen verdedigen. We moeten een eind maken aan de onderlinge verschillen van opvatting op fiscaal en sociaal gebied. We moeten ons wapenen en van Europa een macht maken die wereldwijd meetelt. We moeten de stroom van migranten beheersbaar maken. We moeten op grote schaal investeren in de uitdagingen van morgen. En wanneer anderen twijfelen aan de noodzaak iets te ondernemen tegen de klimaatverandering, stellen wij uitdrukkelijk dat de Vernieuwing van Europa pas echt betekenis krijgt als het leefmilieu ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Op elk van deze gebieden moet Europa het beter doen en meer doen, omdat juist dit het internationale niveau is waarop het allemaal moet gebeuren.

Maar de burgers van Europa moeten er ook van uit kunnen gaan dat wij soms gewoon zeggen dat Europa niet alles kan. Door af te spreken dat Europa zich beperkt tot de echt belangrijke zaken, wordt Europa minder technocratisch en komt het dichter bij het volk te staan.

Eén ding beloven we: we zullen ons nergens van laten weerhouden!

Wij laten ons nergens door weerhouden. Wij zijn bereid onze instanties nog eens kritisch te herzien. Wij zijn bereid de mogelijkheden van de unie te verruimen om nieuwe gezagsstructuren op te bouwen. Wij zijn bereid om verdragen aan te passen wanneer deze aanleiding geven voor blokkades of tegenslagen.

Deze Vernieuwing is niet van één enkel land. Deze Vernieuwing gaat het niet om diplomatieke onderhandelingen. Omdat wij een Europa willen dat democratisch en transparant is, waar alle burgers aan mee kunnen doen.

Het Europa dat wij willen moet het Europa van de mensen worden. Na de verkiezingen van 23 tot 26 mei 2019 zullen de welwillende landen en burgers van Europa een conferentie houden over de fundamentele hervorming van Europa. Alles zal op tafel komen, want alles moet in het werk worden gesteld om Europa te redden.

De Europese belofte is nog niet vervlogen. We moeten wakker worden! We mogen niet bang zijn! De Vernieuwing van Europa begint hier!

Wij zijn Europeanen die het initiatief ondersteunen van Emmanuel Macron Voor de Vernieuwing van Europa.

Net zoals hij constateren wij dat Europa in de ogen van veel Europeanen een markt zonder bezieling is geworden en dat het hoog tijd is om met elkaar een Europese Vernieuwing te smeden.

Wij beseffen dat we tientallen jaren van vrede, tolerantie en voorspoed te danken hebben aan Europa. Maar we zien ook dat de tegenstanders elke dag opnieuw dit grootse project proberen te kapen en dat Europa aarzelt waar het krachtig zou moeten optreden.

Ons initiatief is een oproep om een eind te maken aan de Europese verdeeldheid en Europa een hernieuwde status te geven in de wereld. Europa moet grondig worden herzien om haar beloften na te kunnen komen en de uitdagingen van onze tijd aan te kunnen gaan.

De oproep van president Macron start in Frankrijk, maar is gericht aan alle Europese burgers, het maatschappelijke middenveld en politici. Sluit u bij ons aan, dan zijn we morgen met miljoenen!

Deze website heeft ten doel mensen in beweging en in gesprek te krijgen met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen van 23 en 26 mei 2019. Wanneer u deze oproep ondertekent, voert u niet enkel campagne voor Europa, maar helpt u mee aan haar Vernieuwing.

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies voor publieksmeting (configuratie) en reCaptcha-bescherming (privacy, gebruiksvoorwaarden)
OK