Jien nappoġġja l-inizjattiva

F’Malta, u kullimkien fl-Ewropa, iċ-ċittadini qed jimmobilizzaw ruħhom kontra n-nazzjonaliżmu li qed jiżdied. Wasal il-mument li naġixxu u li nappoġġjaw Unjoni Ewropea aktar ġusta u aktar effikaċi!

L-informazzjoni miġbura permezz tal-formola ta' hawn fuq hija pproċessata mit-Tiġdid sabiex tkun infurmata bl-aħbarijiet tal-inizjattiva.

L-oqsma mmarkati b'asterisk (*) huma obbligatorji, kwalunkwe nuqqas ta' tweġiba ma jippermettix lit-Tiġdid jipproċessa t-talba tiegħek.

B'konformità mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji relatati mal-protezzjoni tad-dejta personali, għandek id-dritt tal-aċċess, tar-rettifika, tat-tħassir tad-dejta tiegħek kif ukoll id-dritt li topponi u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-dejta li tikkonċerna lilek. Għandek ukoll id-dritt li tagħti struzzjonijiet rigward id-destin tad-dejta tiegħek wara mewtek.

Tista' teżerċità d-drittijiet tiegħek billi tibgħatilna t-talba tiegħek flimkien ma' kopja tad-dokument tal-identità tiegħek fl-indirizz postali jew elettroniku li ġej: [email protected]

Waqt li tkun tinnaviga f'dan is-sit, inti taċċetta l-użu tal-cookies biex ikejlu n-numru ta' viżitaturi (parametraġġ) u l-protezzjoni reCaptcha (kunfidenzjalità, kundizzjonijiet għall-użu)
OK