L-inizjattiva Tiġdid

Tiġdid huwa proġett ta' trasformazzjoni tal-Ewropa. Tiġdid huwa fl-istess ħin viżjoni għal bini tal-Ewropa, appell għall-mobilizzazzjoni, u pjattaforma għall-azzjoni taċ-ċittadini.

Aħna nappoġġjaw l-appell ta' Emmanuel Macron tal- 5 ta' Marzu 2019 għaliex:

Għandna nagħmlu għażla storika

F'Mejju 2019, l-Ewropej se jgħażlu x'Ewropa jridu. Fil-konfront tan-nazzjonalisti u l-populisti li diġà rebħu demokraziji kbar b'gideb u theddid, il-vuċi tagħna tgħodd aktar minn qabel. Jekk mhux se nsemmgħu leħinna, oħrajn se jiddeċiedu għalina u l-proġett Ewropew se jikkollassa fin-nazzjonaliżmu jew jitfi lilu nnifsu.

Bit-Tiġdid aħna diġà għażilna. L-Ewropa hija għalina xhieda u akkwist li ggarantew il-paċi wara l-kunflitti, il-libertà fi żminijiet ta' dittatorjati, il prosperità ta' ħafna ġenerazzjonijiet. L-Ewropa mhix il-problema, iżda s-soluzzjoni tagħna. Is-soluzzjoni tagħna biex tkun b'saħħitha fid-dinja fil-konfront ta' qawwiet oħra.

Irridu li l-impotenza u n-nuqqas ta' għaqda tal-Ewropa jispiċċaw

L-Ewropa madankollu mhix tilħaq il-potenzjal tagħha. L-istruttura attwali tal-Ewropa ma kinitx maħsuba biex tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini b'mod komplet.

Hi ppermettiet lil dawk li għalihom kollox jgħaddi, il-maniġers u lil dawk passivi jabbandunaw il-wegħda Ewropea.

F'dan il-kuntest, koalizzjoni ta' politikanti awtoritarji u demagoġiċi qed jgħabbu lill-Ewropa bil-ħażen kollu li huma esperjenzaw għal numru ta' deċennji. Huma ma pproponew l-ebda soluzzjoni ħlief biex jgħidu "le" għall-Ewropa u jmorru lura. Xejn biex jaffermaw ruħhom fil-konfront tal-qawwiet Ċiniżi, Russi u Amerikani. Xejn biex isolvu l-isfida tal-impjiegi, l-urġenza teknoloġika u jippreparaw bidliet teknoloġiċi. Xejn biex inbiddlu ħajjitna jew niżguraw l-aqwa edukazzjoni għal uliedna.

Kontra l-fatti huma jagħtuk x'tifhem li konna qed ngħixu aħjar qabel ma ngħaqadna mal-Ewropa. Huma jippretendu li qed jitkellmu f'isem il-poplu. Madankollu, huma ma jagħmlu xejn ħlief jiksru d-drittijiet u d-demokrazija tagħhom, joħonqu l-istampa, idgħajfu l-ġustizzja, jimmaltrattaw il-minoranzi, jiddegradaw il-ħajja ta' kuljum. Huma jitolbu aktar sovranità filwaqt li jippretendu li jinjoraw li huwa permezz tal-Ewropa li aħna nsarrfu.

Nipproponulkom li flimkien nirriformaw mill-ġdid l-Ewropa.

Sabiex nirriformaw mill-ġdid l-Ewropa, għandna nkunu lesti li nieħdu kollox lura, insaħħu dak li jaħdem, nabbandunaw dak li ma jaħdimx, nesiġu aktar kooperazzjoni kull meta din tkun meħtieġa.

L-Ewropa għandha taġixxi kull fejn l-istati Ewropej iżolati ma għandhomx poter. Irridu nagħtuha l-mezzi biex tiddefendi l-interessi ekonomiċi tagħna. Irridu ntemmu d-differenzi fiskali u soċjali. Irridu marmawha u nagħmluha qawwa fid-dinja. Irridu nikkontrollaw il-flussi migratorji. Irridu ninvestu b'mod qawwi fl-isfidi ta' għada. U meta oħrajn jiddubitaw l-urġenza ekoloġika, aħna naffermaw li t-tiġdid tal-Ewropa jsib it-tifsira tiegħu biss jekk il-ġenerazzjonijiet futuri jgħixu f'ambjent ippreservat: f'idejna li nagħmluh prijorità.

F'kull wieħed minn dawn l-oqsma, l-Ewropa għandha tagħmel aktar u tagħmel aħjar, għaliex dan huwa l-livell ġust ta' azzjoni.

Iżda ċ-ċittadini Ewropej għandhom ukoll jistrieħu fuqna biex ngħidu li l-Ewropa ma tistax tagħmel kollox. Huwa billi niċċentraw mill-ġdid l-azzjonijiet tagħha fuq is-suġġetti essenzjali li nagħmlu l-Ewropa anqas teknokratika u eqreb lejn il-poplu.

Wegħda waħda: Tipprojbixxi xejn!

Aħna ma nipprojbixxu xejn. Lesti li nibdlu l-istituzzjonijiet tagħna. Lesti li nżidu r-riżorsi tal-Unjoni biex nibnu sovranità ġdida. Lesti li nibdlu t-trattati jekk ikomplu jiġġustifikaw l-imblukkar u l-ostakli.

Dan it-tiġdid mhux se jkun dak ta’ pajjiż wieħed biss. Dan it-tiġdid mhux se jkun dak ta’ negozjati diplomatiċi. Għaliex irridu Ewropa demokratika u trasparenti, iċ-ċittadini kollha għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem.

L-Ewropa li aħna rridu għandha tkun dik tal-popli: fl-elezzjonijiet li se jsiru mit-23 sas-26 ta’ Mejju 2019, il-pajjiżi u ċ-ċittadini voluntiera Ewropej se jagħmlu konferenza dwar ir-riforma mill-ġdid tal-Ewropa. Kollox se jitpoġġa fuq il-mejda, għaliex kollox irid jinbidel biex insalvaw l-Ewropa.

Il-wegħda Ewropea mhix mitlufa. Ejja nqumu! Tibżgħux! It-tiġdid tal-Ewropa jibda hawn!

Aħna Ewropej li nappoġġjaw l-inizjattiva ta’ Emmanuel Macron għal rinaxximent Ewropew.

Bħalu, aħna naqsmu l-idea li l-Ewropa f’għajnejn ħafna Ewropej saret suq bla ruħ u li huwa urġenti li flimkien insawru t-Tiġdid Ewropew.

Nafu deċennji ta’ paċi, ta’ tolleranza u ta’ prosperità li huma dovuti għall-Ewropa. Iżda naraw ukoll l-avversarji tagħha li kuljum jippruvaw iqarrqu bil-proġett u l-Ewropa taħsibha darbtejn kif għandha taġixxi.

L-inizjattiva tagħna titlob li jintemm in-nuqqas ta’ għaqda fl-Ewropa u li l-Ewropa terġa’ ssib postha fid-dinja. L-Ewropa tagħna teħtieġ riforma fundamentali biex tissodisfa l-wegħdiet tagħha u l-isfidi ta’ żmienna.

L-appell tal-President Macron jibda minn Franza, iżda huwa mmirat għaċ-ċittadini Ewropej kollha, membri tas-soċjetà ċivili jew mexxejja politiċi. Ingħaqdu magħna u għada nkunu miljuni!

Dan is-sit għandu l-għan li jimmobilizza u li joħloq dibattitu waqt l-elezzjonijiet Ewropej li se jinzammu mit-23 sas-26 ta’ Mejju 2019. Billi tiffirma din is-sejħa, int m’intix tagħmel biss kampanja għall-Ewropa, int qed tipparteċipa fit-Tiġdid tagħha.

Waqt li tkun tinnaviga f'dan is-sit, inti taċċetta l-użu tal-cookies biex ikejlu n-numru ta' viżitaturi (parametraġġ) u l-protezzjoni reCaptcha (kunfidenzjalità, kundizzjonijiet għall-użu)
OK