Iniciatīva Atdzimšana

Atdzimšana ir Eiropas transformācija projekts. Atdzimšana vienlaikus ir redzējums par to, kāda ir jāveido Eiropa, aicinājums darboties un pilsoniskas iniciatīvas platforma.

Mēs atbalstām 2019. gada 5. marta aicinājumu no Emanuels Makrons tribīnes, jo:

Mēs izdarīsim vēsturisku izvēli

2019 . gada maija Eiropas iedzīvotāji izvēlēsies tādu Eiropu, kādu viņi to vēlas. Nekad mūsu balss nav bijusi tik nozīmīga, kā stājoties pretī nacionālistiem un populistiem, kuri jau ir ieguvuši uzvaras lielās un demokrātiskās valstīs, izmantojot melus un draudus. Ja mēs nedarīsim neko, lai mūs sadzirdētu, citi izlems mūsu vietā un Eiropas projekts sabruks nacionālismā vai izdzisīs.

Ar Atdzimšanu mēs jau esam izvēlējušies. Eiropa mums ir pierādījums un ieguvums, kas ir garantējis mieru pēc konfliktiem, brīvību diktatūru periodos un labklājību vairākām paaudzēm. Tā nav problēma, bet risinājums. Mūsu risinājums, lai kopā stātos pretī citām pasaules lielvarām.

Mēs vēlamies pielikt punktu Eiropai, kas nav darbotiesspējīga un vienota.

Eiropa nepavisam nav sava uzdevuma augstumos. Pašreizējā Eiropas struktūra nav domāta ta, lai pilnībā atbilstu tam, ko sagaida iezīvotāji.

Tā ir ļāvusi tiem, kuri ir iesnaudušies, atrodas administrācijā un ir atkāpušies, neturēt Eiropai doto solījumu.

Šajā kontekstā autoritārisma un demagoģijas pilnu politiķu koalīcija vaino Eiropu visos grēkos, lai arī paši dzīvo tajā jau gadu desmitiem. Viņi nepiedāvā nekādu risinājumu, izņemot to, kā sacīt "Nē" Eiropai un kāpties atpakaļ. Nekā, ko likt pretī ķīniešu, krievu vai amerikāņu lielvarām. Nekā, lai risinātu izaicinājumus nodarbinātības jomā, steidzamas problēmas ekoloģijas jomā un gatavotos tehnoloģiskām pārmaiņām. Nekā, lai transformētu mūsu ikdienu vai nodrošinātu daudzveidīgāku izglītību mūsu bērniem.

Pretstatā faktiem, viņi ļauj ticēt, ka pirms Eiropas mēs dzīvojām labāk. Viņi izliekas, ka runā vienkāršās tautas vārdā. Taču viņi nedara neko citu kā tikai pārkāpj savas tiesības un demokrātijas normas, apspiež presi, novājina tieslietu sistēmu, izrāda necieņu minoritātēm, izposta mūsu ikdienu. Viņi pārspīlē suverenitātes nozīme, cenšoties igonrēt to, ka tieši pateicoties Eiropai ar mums rēķinās.

Mēs jums piedāvājam kopīgiem spēkiem veikt reformas Eiropā.

Lai veiktu reformas, ir jābūt gatavam sākt visu no jauna: izplatīt to, kas darbojas labi, pamest to, kas nedarbojas, pieprasīt aktīvāku sadarbību tur, kur tas ir nepieciešams.

Eiropai jāreaģē visur, kur atsevišķas Eiropas valstis nav darbotiesspējīgas. Tai ir jādod līdzekļi mūsu ekonomisko interešu aizstāvībai. Ir jānovērš fiskālās un sociālās atšķirības. Tā ir jāapbruņo un jāpadara par pasaules lielvaru. Ir jāvada migrācijas plūsmas. Ir jāveic apjomīgi ieguldījumi nākotnes izaicinājumos. Un kad citi apšauba vides aizsardzības nepieciešamību, mēs apstiprinām, ka Eiropas atdzimšana nav iedomājama bez tā, ka nākotnes paaudzes dzīvos labi saglabātā apkārtējā vidē: mums tas ir jānosaka par prioritāti.

Katrā no šīm jomām Eiropai ir jādara vairāk un jārīkojas pārliecinošāk, jo tā ir īstais rīcības līmenis.

Taču Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt iespējai paļauties uz mums, lai pateiktu, ka Eiropa nespēj visu. Pārorientējoties uz būtiskākajiem jautājumiem Eiropa tiks padarīta mazāk tehnokrātiska un tuvāka tās iedzīvotājiem.

Viens vienīgs solījums: neko neaizliegt.

Mēs neko neaizliegsim. Mēs esam gatavi domāt par to, kā pārveidot mūsu institūcijas. Mēs esam gatavi palielināt Savienības resursus, lai veidotu jaunas valstu suverenitātes. Mēs esam gatavi mainīt nolīgumus, ja tie turpina attaisnot bloķēšanu un šķēršļus.

Šī atdzimšana nenotiks tikai vienā valstī. Šī atdzimšana nenozīmēs diplomātiskas sarunas. Visiem iedzīvotājiem ir jādod iespēja piedalīties, jo mēs vēlamies demokrātisku un pārkatāmu Eiropu.

Tai Eiropai, kuru mēs vēlamies, jābūt paredzētai vienkāršajai tautai: saistībā ar vēlēšanām, kas notiks 2019. gada 23.-26. maijā, brīvprātīgi pulcējušās Eiropas valstis un iedzīvotāji organizēs Eiropas atjaunotnes konferenci. Viss tiks likts galdā, jo viss ir jāmaina, lai glābtu Eiropu.

Eiropai dotais solījums nav zudis. Mostamies! Nebaidāmies! Eiropas atdzimšana sākas šeit!

Mēs esam Eiropas iedzīvotāji, kuri atbalsta Emanuels Makrons iniciatīvu Eiropas Atdzimšanai.

Tāpat kā viņš, mēs esam konstatējuši, ka Eiropas iedzīvotāju acīs Eiropa ir kļuvusi par tirgu bez dvēseles un ka steidzami ir nepieciešama Eiropas Atdzimšana.

Pateicoties Eiropai, pie mums valda miers, iecietība un pārticība vairākas desmitgades ilgā laika posmā. Taču mēs arī redzam, kā to ienaidnieki ik dienas apdraud Eiropas projektu un šajā jautājumā, kur Eiropai būtu jāreaģē, tā vilcinās.

Mūsu iniciatīva aicina pielikt puntu sašķeltai Eiropai un ierādīt Eiropai jaunu vietu pasaulē. Mūsu Eiropai jābūt pilnībā atjaunotai, lai tā būtu saau uzdevuma augstumos un stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem.

Prezidenta aicinājums no Makrons tribīnes nāk no Francijas, taču tas ir adresēts visiem Eiropas iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai vai politikas veidotājiem. Pievienojieties mums un rīt mūs jau būs miljoniem!

Šīs vietnes nolūks ir iesaistīt un veidot diskusiju pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas notiks 2019. gada 23.-26. maijā. Parakstot šo aicinājumu, jūs ne vien piedalāties kampaņā Eiropas atbalstam, jūs piedalāties Atdzimšanā.

Turpinot šīs vietnes parlūkošanu, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai auditorijas mērījumiem (parametri) un reCaptcha aizsardzība (konfidencialitāte, Izmantošanas nosacījumi)
OK