Atgimimo iniciatyva

Atgimimo iniciatyva skirta iš esmės pakeisti Europą. Kartu Atgimimas yra Europos, kurią norime sukurti, vizija, kvietimas telkti jėgas ir pilietinių veiksmų platforma.

Mes remiame 2019 m. kovo 5 d. Emmanuel Macron kreipimąsi, nes

Mūsų laukia istorinis pasirinkimas

2019 m. gegužę europiečiai išrinks tokią Europą, kokios nori. Nacionalistai ir populistai meluodami ir gąsdindami sugebėjo įsigalėti daugybėje didelių demokratinių valstybių, tad mūsų balsas svarbus kaip niekad anksčiau. Jei nesistengsime, kad mus išgirstų, kiti priims sprendimus už mus, o vieningos Europos projektas subyrės po nacionalizmo kojomis ar tiesiog nusibaigs savaime.

Pasirinkdami Atgimimą mes jau pasirinkome. Europa yra mūsų natūralus pasirinkimas bei kova, kuri kelioms kartoms garantavo taiką po karo, laisvę diktatūrų eroje bei ekonominę gerovę. Europa yra ne problema, o sprendimas. Mūsų sprendimas tvirtam pasipriešinimui kitoms pasaulinėms jėgoms.

Nebenorime susiskaldžiusios ir bejėgės Europos.

Kita vertus, Europa neišnaudoja viso savo potencialo. Dabartinė Europos struktūra nėra skirta visiškai patenkinti jos piliečių lūkesčius.

Ji leido lyderiams, tiems, kurie užsnūdo, ir tiems, kurie pasidavė, prarasti tikėjimą Europos pažadu.

Kol taip bus, autoritarinių ir demagogiškų politikų koalicija, pasitelkusi savo dešimtmečiais kultivuotą negalią, stabdys Europos pažangą. Jie nesiūlo jokio sprendimo – tik pasakyti „ne“ Europai ir pasukti istoriją atgal. Jie neturi jokio sprendimo pasipriešinti Kinijos, Rusijos ar Amerikos įtakai. Jie neturi jokio sprendimo nedarbo, aplinkos apsaugos ar pasiruošimo technologiniam progresui problemoms. Jokio sprendimo gerinti kasdienį mūsų gyvenimą ar garantuoti kokybiškesnį švietimą mūsų vaikams.

Prieštaraudami faktams jie tvirtina, kad iki Europos gyvenome geriau. Jie teigia kalbantys savo žmonių vardu. Tačiau iš tiesų jie tiesiog piktnaudžiauja savo teisėmis ir demokratija, stengiasi užčiaupti žiniasklaidą, griauna teisingumo sistemą, ignoruoja mažumas bei blogina kasdienį gyvenimą. Jie reikalauja didesnio suvereniteto, bet kartu apsimeta nematantys, jog būtent Europa leidžia mums būti išgirstiems pasaulyje.

Kviečiame kartu atkurti vieningą Europą.

Norėdami naujos Europos turime būti pasiruošę ją atkurti nuo nulio, panaudoti tai, kas veikia gerai, atsisakyti to, kas neveikia, bei reikalauti glaudesnio bendradarbiavimo, kai to reikia.

Europa turi aktyviai veikti visada, kai to reikia labiau izoliuotoms žemyno šalims. Turime suteikti jai galių ginti mūsų ekonominius interesus. Turime padaryti galą fiskaliniams ir socialiniams skirtumams. Turime apginkluoti Europą ir paversti ją pasauline galia. Turime kontroliuoti migracijos srautus. Turime daug investuoti į rytojų. Kai kas nors suabejos būtinybe saugoti aplinką, turime įrodyti, kad Europos Atgimimas turės prasmę tik jei ateinančios kartos galės gyventi mūsų išsaugotoje aplinkoje. Tik nuo mūsų priklauso, ar tai taps mūsų prioritetu.

Visose šiose srityse Europa turi nuveikti daugiau ir veikti efektyviau, nes mums reikia būtent tokių veiksmų.

Tačiau Europos piliečiai taip pat turi tikėti mumis, kai sakysime, kad Europa nėra visagalė. Tik sutelkdama daugiau dėmesio išties svarbioms sritims Europa galės atitolti nuo technokratijos ir priartėti prie žmonių.

Pažadame viena – niekas nėra draudžiama!

Mes nieko nedraudžiame. Mes pasiryžę permąstyti mūsų institucijų vaidmenį. Mes pasiryžę didinti Sąjungos išteklius, skirtus kurti naują suverenumą. Mes pasiruošę keisti sutartis, jei jos pateisina įvairius barjerus ir trukdžius.

Tai nebus vienos šalies atgimimas. Tai nebus diplomatinėmis derybomis grįstas Atgimimas. Norime demokratiškos ir skaidrios Europos, todėl visi europiečiai turi galėti prisidėti prie jos kūrimo.

Europa, kokios norime, turi priklausyti žmonėms. Pasibaigus 2019 m. gegužės 23–26 d. rinkimams, Europos šalys ir europiečiai surengs konferenciją apie Europos atkūrimą. Svarstysime viską, nes jei norime išsaugoti Europą, turime keisti viską.

Europos pažadas neprarastas. Pabuskime! Išdrįskime! Europos Atgimimas prasideda čia!

Mes esame europiečiai, kurie pritaria Emmanuel Macron iniciatyvai dėl Europos Atgimimo.

Kaip ir jis, mes manome, kad daugelio europiečių akyse Europa tapo bedvase rinka, todėl būtina kuo skubiau kartu kurti Europos Atgimimą.

Žinome, kad būtent Europai esame dėkingi už taikos, tolerancijos ir gerovės dešimtmečius. Tačiau taip pat matome, kaip jos priešininkai kasdien mėgina pasikasti po dvejojančios Europos pamatais, todėl privalome veikti.

Mūsų iniciatyva ragina padėti tašką susiskaldžiusiai Europai bei paversti ją galia, su kuria būtų skaitomasi pasaulyje. Europa turi būti atkurta nuo pamatų, kad būtų pajėgi tesėti savo pažadą ir dorotis su šiuolaikiniais iššūkiais.

Prezidento Macron kreipimasis atkeliavo iš Prancūzijos, tačiau jis skirtas visiems Europos europiečiams – eiliniams piliečiams ir politikams. Prisijunkite, o rytoj mūsų bus jau milijonai!

Ši svetainė skirta paskatinti dialogą 2019 m. gegužės 23–26 d. Europos Parlamento rinkimų metu. Pasirašydami šį kreipimąsi ne tik balsuojate už Europą, bet ir dalyvaujate jos Atgimime.

Toliau būdami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu auditorijos tyrimams (konfigūracija) ir reCaptcha apsauga (konfidencialumas, naudojimo sąlygos)
OK