An Tionscnamh ‘Renaissance’

Is tionsnamh a bhfuil sé mar aidhm leis an tAontas Eorpach a athrú ón mbun anuas é an tionscnamh Renaissance. Is ionann an tionscnamh seo agus fís don Eoraip atá le cur le chéile, iarraidh ar shlógadh agus árdán le haghaidh gníomhaíochta saoránach.

Tacaímid leis an iarraidh ó Emmanuel Macron an 5 Márta 2019 mar gheall ar an méid seo a leanas:

Ní mór dúinn cinneadh stairiúil a dhéanamh

I mí na Bealtaine 2019, roghnóidh na hEorpaigh an Eoraip atá uathu. In aghaidh náisiúnaithe agus pobalóirí a bhfuil daonlathais mhóra buaite acu cheana féin a bhuí le bréaga agus bagairtí, tá ár nguth níos tábhachtaí ná mar a bhí sé riamh. Mura ndéanaimid cinnte de go gcloisítear linn, déanfaidh daoine eile ár gcinntí dúinne agus ní bheidh aon rud fágtha den tionscadal Eorpach ach an náisiúnachas nó titfidh tionscadal as a chéile.

Leis an tionscadal Renaissance, tá an cinneadh stairiúil sin déanta againn cheana féin. Is fianaise agus concas é an tAontas Eorpach dúinn lena ráthaíodh síocháin tar éis na gcoimhlintí, saoirse ó réim na ndeachtóirí agus rathúnas roinnt glúnta. Ní hé an tAontas Eorpach an fhadhb, a mhalairt ar fad atá ann, is é AE réiteach na bhfadhbanna - an réiteach atá againn chun cumhacht a bheith againn sa domhain agus aghaidh á tabhairt againn ar chumhachtaí eile.

Táimid ag iarraidh fáil réidh le hEoraip atá deighilte agus gan chumacht

Níl an Eoraip ag baint barr a cumais amach, áfach. Níl struchtúr reatha na hEorpa deartha chun freastal iomlán a dhéanamh ar ionchais na saoránach.

Ligeadh do na codaltáin, na bainisteoirí agus na daoine a d’éirigh as a bpost cheana an gealltanas Eorpach a chaitheamh in aer.

Sa chomhthéacs seo, cuireann comhghuaillíocht comhdhéanta de pholaiteoirí tiarnúla agus tuathghríosóirí gach fadhb atá ann i leith an Aontais Eorpaigh, fiú má tá an fhadhb ann leis na cianta cairbreacha. Níl aon réiteach acu seachas diúltú don Eoraip agus tús a chur le cúlú. Níl réiteach acu chun dul san iomaíocht le cumhachtaí na Síne, na Rúise nó Mheiriceá. Níl réiteach na faidhbe dífhostaíochta ná cheist an chomhshaoil acu. Níl plean ar bith acu chun aghaidh a thabhairt ar athruithe teicneolaíochtaí, chun an saol laethúil a athrú nó chun oideachas luachmhar a chinntiú donár leanaí.

D’ainneoin na bhfíricí, ligeann said do dhaoine creidiúint go raibh an saol níos fearr roimh an Aontas Eorpach. Ligeann siad orthu go bhfuil siad ag caint ar son na ndaoine ach le fírinne déanann siad cearta agus an daonlathas a shárú, cuireann siad clúdach sna meáin faoi chois agus lagaíonn siad an ceart, tugann siad drochbhail ar mhionlaigh agus déanann siad an saol láthúil níos measa, agus sin an méid. Éiliónn siad tuilleadh ceannasachta fad is a ligeann siad orthu nach dtuigeann siad gurb ón Eoraip a fhaighfaimid ár gcumhacht.

Molaimid leasú a dhéanamh ar an Eoraip le chéile

Chun leasú a dhéanamh ar an Eoraip, caitear a bheith réidh le tosú ón tús arís. Caitear cuir le gach rud a oibríonn, fáil réidh le gach rud nach n-oibríonn agus ní mór tuilleadh comhair a éileamh nuair is gá.

Caithfidh an tAontas Eorpach beart a dhéanamh i ngach áit nach bhfuil cumhacht ag stáit eorpacha iargúlta. Caithfear achmhainn a thabhairt don Aontas Eorpach ionas go mbeidh sé in ann ár leasanna eachnamaíocha a chosaint. Caithfear deireadh a chur le difríochtaí cánach agus sóisialta. Caithfear cumhacht sa domhain a dhéanamh den Aontas Eorpach agus caithfear go mbeidh sé inniúil. Caithfear an sreabha imirce a bhainistiú. Caithfear airgead a chur ar leataobh do na dúshláin atá le teacht. Agus nuair atá daoine eile amhrasach faoin riachtanas éiceolaíoch, dearbhaímid nach mbeidh athbheochan an aontais eorpaigh fónta ach más féidir leis na glúnta atá le teacht maireachtáil i gcomhshaol caomhnaithe – tá an dualgas orainne tús áit a thabhairt don méid sin.

Maidir le gach réím, caithfidh an Eoraip níos mó a dhéanamh agus a bheith níos fearr toisc go ndéanann AE gníomhaíochtaí córa.

Mar sin féin, ní foláir d’shaoránaigh an Aontais Eorpaigh brath orainne lena rá nach féidir leis an Eoraip gach rud a chur i gcrích. Má dhirítear aird an Aontais ar a ghníomhaíocht maidir le hábhair bhunriachtanacha arís, beifear in ann Aontas Eorpach a chruthú a mbeidh níos lú teicnealathais ag baint leis agus a bheidh níos congaire dona shaoránaigh.

Níl ach gealltanas amháin againn – ní chuirfimid cosc ar aon rud!

Ní dhéanfaimid rud ar bith a chosc. Táimid réidh lenár n-institúidí a athchruthú. Táimid réidh leis na hachmhainní don Aontas a mhéadú chun ceannasachtaí nua chur ar bun. Táimid sásta na conarthaí a athrú má leanaítear de bheith ag dlisteanú bac agus buillí mar gheall orthu.

Ní bhainfidh an Renaissance seo le haon tír amháin. Ní caibidlíocht taidhleoireachta a bheidh san Renaissance seo. Mar go bhfuil Eoraip uainn ina mbeidh an daonlathas agus an trédhearcacht i bhfeidhm agus ina mbeidh gach saoránach in ann a bheith rannpháirteach inti.

An tAontas Eorpach atá uainn ná ceann a bheidh ar son na ndaoine. Tar éis na toghcháin a bheidh ar siúl ó 23 go 26 Bealtaine 2019, tionólfaidh tíortha agus saoránaigh na hEorpa as a stuaim féín comhdháil faoi athbhunú na hEorpa.

Deirfear gach rud go neamhbhalbh, toisc go gcaitear gach rud a athrú chun an Eoraip a shábháil.

Níl gealltanas na hEorpa caillte. Is mithid dúinn ár súile a oscailt! Ná bíodh eagla orainn! Leis seo, cuirtear tus le hRenaissance na hEorpa!

Is Eorpaigh muid a thacaíonn le tionscnamh Emmanuel Macron d'athbheochan Eorpach.

Mar aon le Emmanuel Macron, glacann muid leis nach ann don Eoraip ach margadh fuarchúiseach gan chroí i súile go leor Eorpaigh agus nach mór gníomhú láithreach chun an dearcadh sin a athrú agus athbheochan Eorpach a spreagadh.

Tá an t-ádh orainn síochán, oscailteacht agus rathúlacht a bheith againn ar fud na hEorpa leis na blianta. D’aineoinn sin, feiceann muid iarrachtaí lá i ndiaidh lae an tAontas Eorpach a scriosadh. Níor sheas an tAontas Eorpach suas dhó féin ag an am sin, nuair ba chóir.

Tá sé mar aidhm againn deireadh a chur leis an easaontas Eorpach seo agus an Eoraip a chur ar an stáitse idirnáisiúnta athuair. Ní mór an Eoraip a athchruthú ón mbonn aníos chun bheith in ann dul i ngleic le dúshláin ár linne.

D’aineoinn gur as an bhFrainc a thagann achainí an Uachtaráin Macron, is ar gach uile shaoránach, ar an ghnáthdhuine agus ar pholaiteoirí, araon, atá sí dírithe. Tapaigh an deis agus tacaigh linn, ní neart go cur le chéile!

Is é is aidhm don tsuíomh seo díospóireacht agus plé a spreagadh le linn na dtoghchán Eorpacha a reáchtálfar ón 23 go 26 Bealtaine 2019. Trí do shíniú a chur leis an achainí seo, ní hamháin go bhfuil tú ag tacú le tionscamh mór na hEorpa, tá tú mar chuid dá athbheochan.

Agus tú ag leanúint ar aghaidh go dtí an suíomh seo, glacann tú le húsáid fianán ar mhaithe leis an méid cuairteoirí a mheas, (socruithe) agus an chosaint reCaptcha (rúndacht, coinníollacha úsáide)
OK