Algatus Taassünd

Taassünd on Euroopa uueks muutmise projekt. Taassünd on korraga nii visioon ülesehitatavast Euroopast, kutse mobilisatsioonile kui ka kodanikutegevuse platvorm.

Me toetame Emmanuel Macron 5. märtsi 2019 aasta üleskutset, sest:

Me peame tegema ajaloolise valiku

  1. aasta mais valivad eurooplased Euroopa, mida nad soovivad. Vastuseisus rahvuslaste ja natsionalistidega, kes on juba valede ja ähvardustega võitnud enda poole suured demokraatiad, pole meie hääl kunagi nii palju lugenud. Kui me ei tee ennast kuuldavaks, siis otsustavad teised meie eest ja Euroopa projekt hääbub rahvuslusteks või kustub iseenesest.

Taassünniga oleme me juba valinud. Euroopa on meie jaoks enesestmõistetav, see on saavutus, mis on taganud rahu pärast konflikte, vabaduse diktatuuride ajal, mitmete põlvkondade heaolu. Euroopa ei ole mitte probleem, vaid lahendus. Meie lahendus omamaks kaalu maailmas, et seista vastu teistele suurriikidele.

Me tahame teha lõpu võimetule ja ühtsusetule Euroopale.

Euroopa ei ole ju oma potentsiaali kõrgusel. Euroopa praegune struktuur ei ole ülesehitatud selliselt, et vastaks täielikult kodanike ootustele.

Ta on võimaldanud unnesuikunutel, valitsejatel ja allaandnutel hüljata Euroopa lubadus.

Selles kontekstis süüdistab autoritaarsete ja demagoogidest poliitikute koalitsioon Euroopat kõigis hädades, samas kui need poliitikud elavad sellest juba aastakümneid. Nad ei paku välja ühtegi lahendust, või kui, siis öelda „ei“ Euroopale ja minna tagasi. Ei midagi, et end tõestada võimsa Hiina, Venemaa või Ameerika vastu. Ei midagi, et lahendada tööhõive ja ökoloogilise hädaolukorra probleeme ja valmistada ette tehnoloogilised muutused. Ei midagi, et muuta meie igapäevaelu või pakkuda meie lastele kõige paremat haridust.

Vastupidiselt faktidele annavad nad mõista, et enne Euroopat oli elu parem. Nad väidavad end rääkivat rahva nimel. Ometi ei tee nad muud, kui rikuvad oma õigusi ja demokraatiat, suukorvistavad ajakirjandust, nõrgestavad õigust, väärkohtlevad vähemusi, halvendavad igapäevaelu. Nad nõuavad suuremat suveräänsust, tehes samas näo, nagu nad ei teaks, et meiega arvestatakse vaid tänu Euroopale.

Me teeme teile ettepaneku Euroopa üheskoos uuesti üles ehitada

Euroopa ülesehitamiseks peab olema valmis kõik uuesti üle vaatama: võimendama seda, mis töötab, jätma sinnapaika selle, mis ei tööta, nõudma suuremat koostööd iga kord, kui see on vajalik.

Euroopa peab tegutsema kõikjal, kus Euroopa riigid üksikult on võimetud. Euroopale tuleb anda vahendid meie majanduslike huvide kaitsmiseks. Tuleb kaotada maksualased ja sotsiaalsed erinevused. Euroopale tuleb anda relvad ja teha temast maailmas arvestatav jõud. Tuleb ohjata rändevooge. Tuleb massiliselt investeerida sellesse, mis homme oluline. Ning kui teised kahtlevad ökoloogilises imperatiivis, siis meie kinnitame, et Euroopa taassünnil on tähtsust ainult siis, kui tulevased põlvkonnad elavad rikkumata keskkonnas ja on meie ülesandeks teha sellest prioriteet.

Kõigis nendes valdkondades peab Euroopa tegema rohkem ja tegema paremini, sest just tema on see õige tegutsemistasand. Aga Euroopa kodanikud peavad samuti lootma meile, kui on vaja öelda, et Euroopa kõike ei suuda. Keskendades oma tegevuse uuesti olulistele teemadele, muudame me Euroopa vähem tehnokraatlikuks ja toome ta inimestele lähemale.

Üks ainus lubadus – ärgem keelakem endale midagi!

Me ei keela endale midagi. Me oleme valmis oma institutsioonid uuesti läbi mõtlema. Me oleme valmis suurendama Euroopa Liidu ressursse, et ehitada üles uusi suveräänsusi. Me oleme valmis muutma aluslepinguid, kui need on jätkuvaks õigustuseks takistustele ja tagasiminekule.

See ei saa olema ühe riigi taassünd. See ei saa olema diplomaatiliste läbirääkimiste taassünd. Kuna me tahame demokraatlikku ja läbipaistvat Euroopat, peab kõigil kodanikel olema võimalik oma sõna sekka öelda.

Euroopa, mida me soovime, peab olema rahvaste Euroopa: pärast valimisi, mis toimuvad 23. kuni 26. maini 2019, korraldavad Euroopa vabatahtlikud riigid ja kodanikud Euroopa taasloomise konverentsi. Kõik tuuakse lauale, sest Euroopa päästmiseks tuleb muuta kõike.

Euroopa lubadus pole kadunud. Ärgakem! Ärgem kartkem! Euroopa taassünd algab siit!

Me oleme eurooplased, kes toetavat Emmanuel Macron algatust Euroopa taassünni nimel.

Nagu Emmanuel Macron, oleme ka meie jõudnud tõdemuseni, et Euroopa on nii paljude eurooplaste jaoks muutunud hingetuks turuks ning on hädavajalik viia üheskoos läbi Euroopa taassünd.

Me oleme näinud aastakümneid kestnud rahu, sallivust ja heaolu, mille võlgneme Euroopale. Aga me näeme ka Euroopa vastaseid üritamas iga päev projekti nurjata ja Euroopat kõhklemas seal, kus ta peaks tegutsema.

Meie algatus kutsub üles lõpetama Euroopa ühtsuse lõhkumise ja viima Euroopa tagasi maailma. Meie Euroopa tuleb põhjalikult ümber ehitada, et olla oma lubaduste ja meie aja väljakutsete kõrgusel.

President Macron üleskutse tuleb Prantsusmaalt, aga sellega pöördutakse kõigi Euroopa kodanike, kodanikuühiskonna liikmete ja poliitiliste vastutajate poole. Ühinege meiega ja homme on meid miljoneid!

Selle saidi eesmärgiks on kokku tuua inimesed ja luua arutelu enne Euroopa valimisi, mis toimuvad 23. kuni 26. maini 2019. Kirjutades alla sellele üleskutsele, ei tee te kampaaniat mitte ainult Euroopa heaks, vaid osalete ka tema taassünnis.

Jätkates saidil viibimist, nõustute te küpsiste kasutamisega saidi külastatavuse mõõtmiseks (parameetrid) ja reCaptcha kaitse (konfidentsiaalsus, kasutustingimused)
OK