Iniciativa Obroda

Obroda je projekt proměny Evropy. Obroda představuje vizi přestavby Evropy, výzvu k mobilizaci a zároveň platformu pro aktivní občany.

Podporujeme výzvu Emmanuel Macron z 5. března 2019, neboť:

Musíme vykonat historickou změnu

V květnu 2019 Evropané rozhodnou, v jaké Evropě chtějí žít. Tváří v tvář nacionalistům a populistům, kteří se za pomoci lží a výhrůžek zmocnili už několika velkých demokracií, neměl náš hlas nikdy dříve větší váhu. Pokud se s tím nepokusíme něco udělat, jiní rozhodnou za nás a projekt společné Evropy se roztříští na nacionalistické střípky nebo úplně zanikne.

S Obrodou jsme si už vybrali. Pro nás je přínos Evropské unie zřejmý, je to výdobytek, který nám po dlouhých válkách zajistil mír, svobodu v době diktatur a prosperitu po několik generací. Není to žádný problém, ale naše řešení. Řešení, které nás klade na roveň jiným světovým mocnostem.

Chceme učinit přítrž oslabovaní a nejednotnosti Evropy

Evropa ještě zdaleka nevyužívá celý svůj potenciál. Evropa ve své aktuální podobě nedokáže zcela naplnit očekávání občanů.

Její vedoucí představitelé, nečinně přihlížející a odevzdaní občané rezignovali na její hodnoty.

V tomto kontextu hází koalice autoritářských a demagogických politiků na Evropskou unii samou špínu, i když i oni si užívají už desítky let jejích plodů. Nenabízejí žádná řešení, jen pouhé „ne“ Evropskému projektu a ústup do pozadí. Nic, co by nám pomohlo sebevědomě vystupovat ve vztahu k Číně, Rusku či USA. Nic, čím bychom dokázali bojovat s nezaměstnaností, změnou klimatu a co by nás připravilo na technologické změny. Nic, co by nám pomohlo proměnit náš každodenní život k lepšímu a zajistit našim dětem co nejkvalitnější vzdělání.

V rozporu s fakty se snaží lidi přesvědčit, že před Evropskou unií se nám žilo lépe. Předstírají, že mluví v zájmu lidu. Pouze tím ale shazují práva lidu a demokracii, umlčují tisk, oslabují justici, útočí na menšiny a poškozují náš každodenní život. Požadují více suverenity, jako by nevěděli, že právě díky spojené Evropě máme větší sílu.

Pojďme společně vybudovat novou Evropu

Abychom dokázali vybudovat novou Evropu, musíme být připraveni vrátit se na začátek: zaměřit se na to, co funguje, odhodit to, co nefunguje, a požadovat více spolupráce pokaždé, když je to potřeba.

Evropa musí společně jednat ve všech oblastech, jednotlivé evropské státy samy nic nezmůžou. Je třeba Evropě zajistit prostředky, aby dokázala bránit naše ekonomické zájmy. Je třeba skoncovat s fiskálními a sociálními rozdíly. Je třeba Evropu vyzbrojit a učinit z ní světovou mocnost. Je třeba umět zvládnout migrační toky. Je třeba masivně investovat do velkých témat zítřka. A jestliže někdo pochybuje o nutnosti ekologických opatření, my tvrdíme, že obroda Evropy by nedávala smysl, pokud bychom nedokázali zachovat naše životní prostředí pro příští generace: to musí být naše priorita.

V každé z těchto oblastí se musí Evropa více angažovat a musí si vést lépe, protože právě na její úrovni musíme jednat.

Zároveň musí evropští občané počítat s tím, že Evropa nedokáže zařídit vše. Musí zaměřit svou pozornost na ta nejzásadnější témata, jedině tak bude Evropská unie méně technokratická a přiblíží se lidem.

Jediný slib: nijak se neomezovat!

Nebudeme se nijak omezovat. Jsme připraveni vymyslet nové uspořádání našich institucí. Jsme připraveni navýšit zdroje Unie, aby si dokázala zajistit více svrchovanosti. Jsme připraveni změnit smlouvy, pokud budou nadále sloužit k blokování rozhodnutí a krokům zpět.

Nebude to obroda jedné země. Nebude to obroda v duchu diplomatických vyjednávání. Jelikož chceme dosáhnout demokratické a transparentní Evropy, musí mít všichni občané možnost podílet se na jejím chodu.

Evropa, kterou chceme, musí být Evropou našich národů: Během voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat 24. a 25. května 2019, rozhodnou evropské země a občané o novém uspořádání Evropy. Na stole budou vyloženy všechny karty, protože abychom Evropu zachránili, musíme ji zcela proměnit.

Evropská myšlenka není mrtvá. Pojďme ji vzkřísit! Nemějme strach! Obroda Evropy začíná zde!

Jsme Evropané, kteří podporují iniciativu Emmanuel Macrona za evropskou Obrodu.

Stejně jako on zjišťujeme, že v očích mnoha Evropanů se stal z Evropy jen trh bez duše a je nezbytně nutné, abychom společně dosáhli obrody Evropské unie.

Dobře víme, že spojené Evropě vděčíme za desítky let míru, tolerance a prosperity. Vidíme ale i její odpůrce, kteří dennodenně pracují na tom, aby evropský projekt ztroskotal, a váhající Evropu ve chvílích, kdy by měla jednat.

Naše iniciativa vyzývá k ukončení evropské nejednotnosti a svárů, Evropská unie si musí znovu vydobýt svou pozici na světové scéně. Naše Evropa musí být od základů přestavěna, aby dokázala naplnit své hodnoty a bojovat s výzvami moderního světa.

Prezidenta Macrona výzva pochází z Francie, je ale určena všem evropským občanům, představitelům občanské společnosti i politikům. Přidejte se k nám a zítra nás budou miliony!

Cílem tohoto webu je mobilizovat občany a otevřít debatu před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května 2019. Podepíšete-li tuto výzvu, nejenže tím pomůžete kampani za Evropu, přispějete tím i k její Obrodě.

Pohybem na tomto webu vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie pro účely měření návštěvnosti (nastavení) a ochrana reCaptcha (důvěrnost, podmínky použití)
OK